СРПСКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВИЈА СВЕТОГ САВЕ

Тел.: (011) 2764 564, 2762 080
Мије Ковачевића 11
11000 Београд
Србија

е-пошта:
info@bogoslovijasvetogsave.edu.rs
web: www.bogoslovijasvetogsave.edu.rs
Динарски текући рачун: 205 - 72808 - 11    
Девизни текући рачун: 00 - 739 - 00021213

ПИБ: 103308065
Матични број: 07090170
Особа за контакт: Зоран Васић, економ
Google Maps || Powered By MapsEasy.com Maps Generator

Српска Православна Богословија Светог Саве - Београд, © 2013 - Сва права су задржана | Веб дизајн
МиркоМ