Српска Православна Богословија Светог Саве - Београд, © 2013 - Сва права су задржана | Веб дизајн
МиркоМ
Историја Библиотеке
По битности, за једну високообразовну установу као што је Богословија која представља мајку пастира Свете Цркве, један од најважнијих елемената њеног постојања јесте поседовање библиотеке. Теолошке библиотеке, почевши од прве коју
је основао Свети цар Константин у Константинопољу 330. године, готово хиљаду година представљале су чуваре знања и традиције. Све до оснивања првих Универзитета на Западу, теолошке библиотеке су преносиле и чувале знања, не само теолошка него и световна. Овакво стање, услед турског ропства се у српском народу одржало све до XIX века, како каже прота Матија Ненадовић за устаничку Србију: У та мрачна и тешка времена по народ српски једина места просветна, у којима се омладина српска могла књизи научити, били су наши
манастири, задужбине наших славних предака. Манастири су за време турског господарства у нашој земљи били једини чувари просвете народне, како духовне тако и световне, једини стубови закона хришћанскога...Из тих школа манастирских, народ је наш добијао себи свештенике и духовнике, који нису Бог зна каквог знања били, али су зато опет благодатни утицај на народ имали.
Прве књиге међу Словене донели су Света браћа Ћирило и Методије у IX веку. Прве библиотеке настале су, може се претпоставити, са оснивањем првих манастира на тлу старе Србије (око 900. године манастиру Светог Климента и Светог Наума). Српско средњовековно рукописно
наслеђе (бројни сачувани рукописи, преписи и верзије старих текстова) потврђује претпоставку да су манастирске библиотеке, почев од XII века, биле значајна средишта културног живота. Формирање библиотеке било је могуће већ приликом оснивања манастира. О томе сведоче записани подаци у типицима Светог Саве. У Карејском типику (1199) прописан је посебан режим за књиге у манастиру и проглашено начело неотуђивости манастирских књига. И у Хиландарском типику Светог Саве, упоредо са другим литургијским предметима, помиње се прилагање књига приликом оснивања